พงศาวลี

ภาษาอังกฤษ


n genealogical diagram
คำอธิบาย: แผนลำดับเครือญาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: family tree
ตัวอย่างประโยค: กว่าจะรู้ว่าเขาเป็นญาติทางฝ่ายไหน ก็ต้องไล่พงศาวลีมาตั้งแต่ต้น