พง

ภาษาอังกฤษ


n thicket
คำอธิบาย: ดงหญ้าหรือดงไม้ที่เป็นหมู่ๆ
ความหมายเหมือนกับ: ดง
คำที่เกี่ยวข้อง: clump , brush
ตัวอย่างประโยค: ชาวเขาเป็นพวกที่มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย หักล้างถางพงโดยพลการเพื่อทำการปลูกฝิ่น