พขร.

ภาษาอังกฤษ


n chauffeur
ความหมายเหมือนกับ: พนักงานขับรถ
คำที่เกี่ยวข้อง: driver