พกลม

ภาษาอังกฤษ


v lie
คำอธิบาย: พูดจาไม่จริง
ความหมายเหมือนกับ: โกหกพกลม
ตัวอย่างประโยค: เราจะโกหกพกลมไปเพื่อประโยชน์อันใดกัน