ฝ่ายเดียว

ภาษาอังกฤษ


adv solo
ความหมายเหมือนกับ: เดียว , ลำพัง , คนเดียว , โดดเดี่ยว , โดด , ข้างเดียว , ผู้เดียว
คำที่เกี่ยวข้อง: alone
adj alone
ความหมายเหมือนกับ: เดียว , ลำพัง , คนเดียว , โดดเดี่ยว , โดด , ข้างเดียว , ผู้เดียว
คำที่เกี่ยวข้อง: single , sole
adv one-sided
ความหมายเหมือนกับ: ด้านเดียว
คำที่เกี่ยวข้อง: unilaterally