ฝ่าย

ภาษาอังกฤษ


clas group
หน่วยนับ: ฝ่าย
ความหมายเหมือนกับ: ข้าง , พวก , ส่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: side , party , faction
ตัวอย่างประโยค: การทำให้เครื่องใหม่ครอบคลุมรุ่นเก่านั้น มีประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย
n side
หน่วยนับ: ฝ่าย
ความหมายเหมือนกับ: ข้าง , พวก , ส่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: party , sector , faction
ตัวอย่างประโยค: เวลาเกิดสงคราม จะมีการจับลูกเมียของฝ่ายตรงข้ามไปทรมาน เพื่อให้สามีบอกความลับ