ฝึกฝน

ภาษาอังกฤษ


v train
คำอธิบาย: ขวนขวายหาความรู้ให้ชำนาญ
ความหมายเหมือนกับ: ฝึกปรือ , ฝึก
คำที่เกี่ยวข้อง: practise , drill
ตัวอย่างประโยค: นักวิชาการและนักปฏิบัติการที่ดีจำเป็นต้องฝึกฝนตนเองให้มีคุณสมบัติเพียงพอ