ฝึกปรือ

ภาษาอังกฤษ


v drill
คำอธิบาย: ฝึกให้ทำจนเป็น, หัดให้ทำจนดี
ความหมายเหมือนกับ: ฝึกฝน
คำที่เกี่ยวข้อง: be well-trained , be in constant drill
ตัวอย่างประโยค: เราจะใช้โอกาสในการออกไปทำงานในช่วงแรกๆ เพื่อฝึกปรือ และทำงานในสิ่งที่เราอยากทำ