ฝีประคำร้อย

ภาษาอังกฤษ


n abscesses around the neck