ฝักดาบ

ภาษาอังกฤษ


n sheath
ความหมายเหมือนกับ: ปลอก , ปลอกโลหะ
คำที่เกี่ยวข้อง: ferrule , a knife sheath