ผ้าพันแขนทุกข์

ภาษาอังกฤษ


n black arm band
ความหมายเหมือนกับ: ปลอกแขนทุกข์
คำที่เกี่ยวข้อง: mourning crape