ผ้าผวย

ภาษาอังกฤษ


n blanket
คำอธิบาย: ชื่อเรียกผ้าห่มนอน
หน่วยนับ: ผืน
ความหมายเหมือนกับ: ผ้าห่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: cover
ตัวอย่างประโยค: ฉันดึงผ้าผวยมาคลุมตัวเพราะรู้สึกอากาศเริ่มเย็นขึ้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top