ผ่อนหนักผ่อนเบา

ภาษาอังกฤษ


v compromise
ความหมายเหมือนกับ: ปรองดอง , รอมชอม , อะลุ้มอล่วย
คำที่เกี่ยวข้อง: conciliate , reconcile
v make concessions
ความหมายเหมือนกับ: อะลุ้มอล่วย , ทำการปรองดอง , รอมชอม
คำที่เกี่ยวข้อง: compromise , concede to another´s wishes , conciliate , be conciliated , come to terms