ผ่อนคลาย

ภาษาอังกฤษ


v relax
คำอธิบาย: ลดความตึงเครียด
ความหมายเหมือนกับ: ทุเลา , บรรเทา , ผ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: alleviate , ease up , moderate , mitigate , relieve
คำตรงข้าม: ตึงเครียด
ตัวอย่างประโยค: หมอต้องการให้เขาผ่อนคลายความวิตกกังวลลงบ้าง

คำที่มี "ผ่อนคลาย" ในคำ


ผ่อนคลายอารมณ์ v relax

ผ่อนคลายใจ v feel relieved

การผ่อนคลาย n relaxation
คำอธิบาย: การลดความตึงเครียด
ความหมายเหมือนกับ: การคลายเครียด , การคลายอารมณ์
ตัวอย่างประโยค: การออกกำลังกายเป็นการผ่อนคลายความเครียดอย่างหนึ่งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top