ผู้ให้กำเนิด

ภาษาอังกฤษ


n founder
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ก่อตั้ง , ผู้สร้าง , ผู้ก่อกำเนิด , ผู้บุกเบิก , ผู้ริเริ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: initiator , originator , inventor
ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย
n parent
คำอธิบาย: ผู้ที่มอบชีวิตให้
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: บิดามารดา , พ่อแม่ , ผู้บังเกิดเกล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: parents , father , mother
ตัวอย่างประโยค: ทุกศาสนาถือว่า การกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดเป็นคุณธรรมที่น่ายกย่อง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top