ผู้แสดง

ภาษาอังกฤษ


n performer
คำอธิบาย: ผู้เล่นหรือผู้ร่วมในการละเล่นหรือการแสดงต่างๆ ให้คนดู
หน่วยนับ: คน,ท่าน
ความหมายเหมือนกับ: ตัวละคร , ดารา , นักแสดง , ศิลปิน
คำที่เกี่ยวข้อง: actor , actress , artiste , presenter , renderer
คำตรงข้าม: ผู้ชม
ตัวอย่างประโยค: ในการแสดงนาฏศิลป์เขมรที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ มีผู้แสดงรวมทั้งหมดถึง 52 คน