ผู้แสดง

ภาษาอังกฤษ


n performer
คำอธิบาย: ผู้เล่นหรือผู้ร่วมในการละเล่นหรือการแสดงต่างๆ ให้คนดู
หน่วยนับ: คน,ท่าน
ความหมายเหมือนกับ: ตัวละคร , ดารา , นักแสดง , ศิลปิน
คำที่เกี่ยวข้อง: actor , actress , artiste , presenter , renderer
คำตรงข้าม: ผู้ชม
ตัวอย่างประโยค: ในการแสดงนาฏศิลป์เขมรที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ มีผู้แสดงรวมทั้งหมดถึง 52 คน

คำที่มี "ผู้แสดง" ในคำ


ผู้แสดงนำฝ่ายชาย n leading man

ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง n leading lady

ผู้แสดงฝ่ายชาย n actor
ความหมายเหมือนกับ: นักแสดงฝ่ายชาย

ผู้แสดงฝ่ายหญิง n actress
ความหมายเหมือนกับ: นักแสดงฝ่ายหญิง

ผู้แสดงนำ n leading actor/actress
คำอธิบาย: บุคคลที่เล่นบทบาทในละครหรือภาพยนตร์เป็นตัวเอกหรือเป็นตัวเด่นในเรื่อง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ตัวเอก , ตัวแสดงนำ , ดารานำ , นักแสดงนำ
ตัวอย่างประโยค: เธอพัฒนาฝีมือจากจากตัวประกอบมาเป็นผู้แสดงนำในละครเรื่องนี้ได้อย่างดี

ผู้แสดงนำชาย n leading actor
ความหมายเหมือนกับ: นักแสดงนำชาย

ผู้แสดงนำชาย n leading actor
ความหมายเหมือนกับ: ดารานำชาย
คำตรงข้าม: ผู้ร้าย

ผู้แสดงประกอบ n minor role
ความหมายเหมือนกับ: ตัวรอง , พระรอง

ผู้แสดงประกอบ n minor role
ความหมายเหมือนกับ: ตัวรอง , พระรอง

ผู้แสดงธรรม n one who preaches the Law
ความหมายเหมือนกับ: ผู้กล่าวธรรมค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top