ผู้สืบสกุล

ภาษาอังกฤษ


n descendant
คำอธิบาย: ทายาทผู้สืบสายโลหิต ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ทายาท , ผู้สืบสายเลือด , ผู้สืบสายโลหิต
ตัวอย่างประโยค: เขาหวังจะให้ลูกชายคนแรกเป็นผู้สืบสกุลของตระกูลทูตที่มีเกียรติ