ผู้สมัคร

ภาษาอังกฤษ


n applicant
คำอธิบาย: ผู้แสดงความจำนงเข้าร่วม
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: candidate
ตัวอย่างประโยค: พรรคการเมืองต้องเฟ้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเพียงพอในการลงสนามเลือกตั้งคราวหน้า