ผู้สนับสนุน

ภาษาอังกฤษ


n supporter
คำอธิบาย: ผู้ให้การส่งเสริม, ช่วยเหลือ, อุปการะ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ส่งเสริม , ผู้ช่วยเหลือ
คำที่เกี่ยวข้อง: helper , sponsor , assistant , backer
คำตรงข้าม: ผู้คัดค้าน
ตัวอย่างประโยค: นางคอราซอน อะคีโนถูกกลุ่มผู้สนับสนุนบีบบังคับให้เธอต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง

คำที่มี "ผู้สนับสนุน" ในคำ


ได้ผู้สนับสนุน v have the support of
ความหมายเหมือนกับ: ได้ผู้หนุนหลังค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top