ผู้ลี้ภัย

ภาษาอังกฤษ


n refugee
คำอธิบาย: ผู้หลบหนีภัยไปอยู่ต่างประเทศ
คำที่เกี่ยวข้อง: immigrant , escapee , displaced person , exile
ตัวอย่างประโยค: ผู้ลี้ภัยบางคนพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นสภาพของผู้ลี้ภัยด้วยการแต่งงานกับชาวพื้นเมือง

คำที่มี "ผู้ลี้ภัย" ในคำ


ผู้ลี้ภัยทางการเมือง n refugee
คำอธิบาย: บุคคลผู้ซึ่งมีหลักฐานปรากฏว่า ถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง ด้วยเหตุของเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือการเป็นสมาชิกขององค์กรในสังคมองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เขาเหล่านั้นย่อมต้องได้รับความคุ้มครอง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ลี้ภัยการเมือง

ผู้ลี้ภัยการเมือง n political refugee
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เมื่อจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจจากกลุ่มราชครู นายชิน ต้องเป็นผู้ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top