ผู้พิจารณา

ภาษาอังกฤษ


n one who consider carefully
คำอธิบาย: คนที่คิดในแง่มุมต่างๆ อย่างถี่ถ้วนเพื่อตัดสินใจ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนพิจารณา
คำที่เกี่ยวข้อง: one who deliberates
ตัวอย่างประโยค: การรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 จะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top