ผู้ประดิษฐ์

ภาษาอังกฤษ


n inventor
คำอธิบาย: บุคคลที่จัดทำขึ้นหรือคิดสร้างขึ้นใหม่ให้เหมือนของจริงหรือให้แตกต่างไปจากของธรรมชาติ
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: creator , originator
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงได้จัดให้มีการมอบรางวัลเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทุกคน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top