ผู้นำ

ภาษาอังกฤษ


n leader
คำอธิบาย: คนชักจูงให้ผู้อื่นทำตาม
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หัวหน้า , ผู้บังคับบัญชา
คำที่เกี่ยวข้อง: chief , captain , boss , head , ruler
คำตรงข้าม: ผู้ตาม , ลูกน้อง
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนต่างต้องการผู้นำประเทศที่เข้มแข็ง