ผู้ตรวจสอบ

ภาษาอังกฤษ


n examiner
คำอธิบาย: คนที่ทำหน้าที่ตรวจทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนตรวจสอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: checker
ตัวอย่างประโยค: ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล เพื่อคำแนะนำและความร่วมมือที่ดี

คำที่มี "ผู้ตรวจสอบ" ในคำ


ผู้ตรวจสอบบัญชี n auditor
ตัวอย่างประโยค: ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องมีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top