ผู้ดู

ภาษาอังกฤษ


n audience
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ชม
คำที่เกี่ยวข้อง: spectators , onlookers
n on-looker
คำที่เกี่ยวข้อง: spectator , observer
n observer
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เฝ้าดู
คำที่เกี่ยวข้อง: spectator
n observer
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เฝ้าดู , ผู้อยู่ในเหตุการณ์

คำที่มี "ผู้ดู" ในคำ


ผู้ดูแลต้อนรับ n receptionist
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ต้อนรับ , ผู้รับแขก

ผู้ดูแลแทน n deputy

ผู้ดูแล n parent
ความหมายเหมือนกับ: ผู้คุ้มครอง

ผู้ดูแล n head of the institute
ความหมายเหมือนกับ: ผู้อำนวยการ

ผู้ดูแลต้อนรับ n receptionist
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ต้อนรับ , ผู้รับแขกค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top