ผู้ดำเนินการ

ภาษาอังกฤษ


n operator
คำที่เกี่ยวข้อง: handler , practitioner
ตัวอย่างประโยค: ในปัจจุบันมีหอศิลปะและพิพิธภัณฑ์ที่เอกชนเป็นผู้ดำเนินการเป็นจำนวนมาก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top