ผู้ชำนาญ

ภาษาอังกฤษ


n experienced person
ความหมายเหมือนกับ: มือเก๋า , ผู้ช่ำชอง , ผู้เชี่ยวชาญ , มืออาชีพ
คำที่เกี่ยวข้อง: old hand , veteran
คำตรงข้าม: มือใหม่
n sage
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ฉลาด , ผู้รอบรู้ , ผู้มีปัญญา
คำที่เกี่ยวข้อง: scholar , learned person , savant , expert