ผู้จัดการ

ภาษาอังกฤษ


n manager
n boss
ความหมายเหมือนกับ: ผู้บัญชา
คำที่เกี่ยวข้อง: head , chief , master , employer , gaffer

คำที่มี "ผู้จัดการ" ในคำ


ผู้จัดการทั่วไป n general manager
ตัวอย่างประโยค: ผู้สนใจสามารถส่งข้อความถึงผู้จัดการทั่วไปสาขาพันธ์ทิพย์

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน n finance manager
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการมีมติให้เอาผิดกับผู้จัดการฝ่ายการเงินของบริษัท

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด n marketing manager
ตัวอย่างประโยค: เขามีผู้จัดการฝ่ายการตลาดฝีมือดีที่ไม่ยอมเสียให้ใครไปง่ายๆ แน่

ผู้จัดการฝ่ายขาย n sales manager

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต n production control manager
ตัวอย่างประโยค: ทางบริษัทต้องการผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิตที่มีความสามารถอย่างเร่งด่วน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ n quality control manager
ตัวอย่างประโยค: โรงงานต้องการรับสมัครผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพที่มีความรู้และมีความรับผิดชอบสูง

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ n purchasing manager
ตัวอย่างประโยค: การพิจารณาการซื้อขายอยู่ที่ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี n accounting manager

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล n personnel manager
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนมักเอาใจผู้จัดการฝ่ายบุคคลเป็นพิเศษเพราะมีผลต่อการประเมิน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต n manufacturing manager

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน n plant manager
ตัวอย่างประโยค: พ่อของเขาเป็นผู้จัดการฝ่ายโรงงานมากว่า 10 ปี แต่เงินเดือนน้อยมาก

ผู้จัดการฝ่ายส่งออก n export manager
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดการฝ่ายส่งออกจะคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านในการสั่งซื้อสินค้า

ผู้จัดการสาขา n branch manager
ตัวอย่างประโยค: ร้านสะดวกซื้อจะมีผู้จัดการสาขาอยู่ประจำทุกร้าน

กรรมการผู้จัดการ n managing director
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: กรรมการผู้จัดการใหญ่มีนโยบายให้พนักงานทุกคนช่วยกันลดค่าใช้จ่าย ของบริษัท โดยการเปิดและปิดเครื่องปรับอากาศในระหว่างเวลา 8.30-17.30 เท่านั้นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top