ผู้กระทำผิด

ภาษาอังกฤษ


n culprit
คำอธิบาย: บุคคลที่ปฏิบัติไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้อย่างถูกต้อง
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: offender , criminal , wrongdoer , transgressor , felon
ตัวอย่างประโยค: เขาจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลไปได้แน่นอน

คำที่มี "ผู้กระทำผิด" ในคำ


ผู้กระทำผิดกฎหมาย n criminal
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ร้ายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top