ผึ่งแดด

ภาษาอังกฤษ


v sun
ความหมายเหมือนกับ: อาบแดด
คำที่เกี่ยวข้อง: expose to the sun , dry in the sun , bask in the sunshine , take a sunbath , put out in the sun
v sun
ความหมายเหมือนกับ: อาบแดด
คำที่เกี่ยวข้อง: expose to the sun , dry in the sun , bask in the sunshine , take a sunbath , put out in the sun


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top