ผิว

ภาษาอังกฤษ


adv superficially
ความหมายเหมือนกับ: คร่าวๆ , ผ่านๆ , ลวกๆ , ผาด , ผิวเผิน
คำที่เกี่ยวข้อง: rough , sketchy , cursory
คำตรงข้าม: ลึก
adv superficially
ความหมายเหมือนกับ: คร่าวๆ , ผ่านๆ , ลวกๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: casually , carelessly
n surface
ความหมายเหมือนกับ: ผิวหน้า
คำตรงข้าม: ภายใต้ , ใต้
n complexion
ความหมายเหมือนกับ: ผิวพรรณ , ผิวกาย
คำที่เกี่ยวข้อง: skin
n complexion
ความหมายเหมือนกับ: สี , วรรณะ
คำที่เกี่ยวข้อง: colour
n complexion
คำที่เกี่ยวข้อง: skin