ผิดปกติ

ภาษาอังกฤษ


adj strange
ความหมายเหมือนกับ: พิศดาร , เพี้ยน , พิลึก
คำที่เกี่ยวข้อง: odd , uncommon , queer , weird , peculiar
คำตรงข้าม: ธรรมดา , ปกติ
adj unusual
ความหมายเหมือนกับ: แปลกๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: strange , odd , uncommon
คำตรงข้าม: ปกติ