ผลิต

ภาษาอังกฤษ


v generate
คำอธิบาย: ทำให้เกิดมีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: เกิด , กำเนิด
คำที่เกี่ยวข้อง: breed , produce
ตัวอย่างประโยค: เครื่องทำความร้อนจะผลิตความร้อนออกมาในปริมาณที่พอเหมาะ
v manufacture
คำอธิบาย: ทำให้เกิดขึ้นหรือทำให้มีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ทำ , ประดิษฐ์ , สร้างขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: produce , turn out , make , create
ตัวอย่างประโยค: ประเทศญี่ปุ่นผลิตเครื่องจักรกลออกขายทั่วโลก