ผลสรุป

ภาษาอังกฤษ


n conclusion
ความหมายเหมือนกับ: ข้อสรุป , บทสรุป
ตัวอย่างประโยค: จากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนมีผลสรุปออกมาแล้วว่าเขามีความผิดเกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดไม้ป่าสาละวิน