ผลสรุป

ภาษาอังกฤษ


n conclusion
ความหมายเหมือนกับ: ข้อสรุป , บทสรุป
ตัวอย่างประโยค: จากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนมีผลสรุปออกมาแล้วว่าเขามีความผิดเกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดไม้ป่าสาละวิน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top