ผลประโยชน์

ภาษาอังกฤษ


n benefit
คำอธิบาย: ประโยชน์ที่เป็นผล
ความหมายเหมือนกับ: ผลตอบแทน , ผลได้
คำที่เกี่ยวข้อง: interests , profit , advantage
คำตรงข้าม: ผลเสีย
ตัวอย่างประโยค: ขบวนการพูโลได้เกิดการแตกแยกอย่างรุนแรงในเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว