ผงธุลี

ภาษาอังกฤษ


n dust
คำที่เกี่ยวข้อง: dirt , powder