ป.ล.

ภาษาอังกฤษ


n postscript
คำอธิบาย: เขียนภายหลัง คือหนังสือที่เขียนเพิ่มเติมลงท้ายเมื่อเซ็นชื่อแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: ปัจฉิมลิขิต