ป.ป.ส

ภาษาอังกฤษ


n Office of the Narcotics Control Board
ความหมายเหมือนกับ: สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด
คำที่เกี่ยวข้อง: ONCB