ป.ป.ช.

ภาษาอังกฤษ


n Office of the National Counter Corruption Commission
ความหมายเหมือนกับ: สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: NCCC