ป.ป.ง.

ภาษาอังกฤษ


n Anti Money Laundering Office
ความหมายเหมือนกับ: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คำที่เกี่ยวข้อง: AMLO