ป.

ภาษาอังกฤษ


n graduate of theology
คำอธิบาย: ผู้สอบความรู้พระปริยัติธรรมสายบาลีได้ตามหลักสูตรตั้งแต่ 3 ประโยคขึ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: เปรียญ
n assistant district office
ความหมายเหมือนกับ: ปลัดอำเภอ
n primary education
ความหมายเหมือนกับ: ประถมศึกษา