ป้ำเป๋อ

ภาษาอังกฤษ


v be forgetful
ความหมายเหมือนกับ: ป้ำๆ เป๋อๆ , กะป้ำกะเป๋อ
คำที่เกี่ยวข้อง: be absent minded
ตัวอย่างประโยค: หมู่นี้ยายชักจะป้ำเป๋อแล้ว เมื่อวันก่อนก็ทำเงินหาย