ป้ายโฆษณา

ภาษาอังกฤษ


n poster
ความหมายเหมือนกับ: แผ่นป้ายโฆษณา