ป้ายห้ามจอด

ภาษาอังกฤษ


n no-parking sign
คำอธิบาย: แผ่นสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายสื่อความว่าห้ามจอดรถ
หน่วยนับ: ป้าย
ตัวอย่างประโยค: ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เจอแต่ป้ายห้ามจอดทั้งนั้น คราวหลังฉันจะไม่ขับรถมาแถวนี้อีกแล้ว