ป้ายหาเสียง

ภาษาอังกฤษ


n (political) campaign poster
คำอธิบาย: วัตถุที่แสดงหรือโฆษณาด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น เพื่อแสวงหาคะแนนเสียง
หน่วยนับ: ป้าย, แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: แผ่นป้ายหาเสียง
คำที่เกี่ยวข้อง: (political) campaign banner
ตัวอย่างประโยค: มีการกล่าวหาว่า กรมทางหลวงแผ่นดินยอมให้มีการติดป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง กลางถนนที่สิงห์บุรี