ป้ายสี

ภาษาอังกฤษ


v slander
คำอธิบาย: ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง
ความหมายเหมือนกับ: ใส่ร้าย , ให้ร้ายป้ายสี , ใส่ร้ายป้ายสี
คำที่เกี่ยวข้อง: defame , malign , traduce , incriminate
ตัวอย่างประโยค: ถ้าทำงานมากกว่าที่จำเป็นมักจะถูกอิจฉาริษยาให้ร้ายป้ายสีหรือกล่าวหาว่าคิดการใหญ่