ป้ายร้าย

ภาษาอังกฤษ


v defame
ความหมายเหมือนกับ: ป้ายสี , ให้ร้ายป้ายสี , ใส่ความ , ใส่ร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: malign , slander , smear , vilify , abuse
v incriminate
ความหมายเหมือนกับ: กล่าวหา , ว่าร้าย , กล่าวร้าย , ให้ร้าย , ใส่ร้ายป้ายสี
คำที่เกี่ยวข้อง: allege , blame , condemn , give evidence against