ป้ายรถประจำทาง

ภาษาอังกฤษ


n bus stop
คำอธิบาย: จุดรับส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง
หน่วยนับ: ป้าย
ความหมายเหมือนกับ: ป้าย , ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง
ตัวอย่างประโยค: ถ้ามาโดยเส้นทางนี้ต้องลงก่อนถึงหัวลำโพง 1ป้ายรถประจำทาง