ป้ายยา

ภาษาอังกฤษ


v apply some remedy to the wound
คำที่เกี่ยวข้อง: embrocate