ป้ายความผิด

ภาษาอังกฤษ


v put the blame
ความหมายเหมือนกับ: ปัดความผิด
คำตรงข้าม: ยอมรับผิด
v put the blame on each other
ความหมายเหมือนกับ: ซัดทอด , โยนความผิด
คำที่เกี่ยวข้อง: shift the blame on , impeach or accuse each other